Με τρίτο απόγευμα υποδέχεται τις εκπτώσεις η Απλωταριά

Με τρίτο απόγευμα εργασίας ο Εμπορικός Σύλλογος Χίου υποδέχεται τις επικείμενες εκπτώσεις που θα ξεκινήσουν την Δευτέρα 8 Ιουλίου.

Ξεκινώντας, το Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού Συλλόγου, λαμβάνοντας υπόψη τον υψηλό υδράργυρο ενόψει θέρους, αποφάσισε να διευκολύνει την αγοραστική κίνηση μεταφέροντας το ωράριο μισή ώρα αργότερα από την εκκίνησή του. Αυτό σημαίνει πως ενώ τα καταστήματα είχαν ως απογευματινή ώρα λειτουργίας τις 18:00 μ.μ., πλέον, τα καταστήματα θα υποδέχονται τους πελάτες στις 18:30 μ.μ. ενώ θα κλείνουν στις 21:30 μ.μ. Μάλιστα, εισερχόμενοι στην περίοδο εκπτώσεων, οι καταστηματάρχες συναποφάσισαν την λειτουργία των καταστημάτων και τρίτο απόγευμα, ώστε να προσεγγίσουν περισσότερο κόσμο, και να τον διευκολύνουν να προμηθευτεί τα όσα επιθυμεί να αγοράσει, σε τιμές ευκαιρίας.

Οι θερινές εκπτώσεις θα διαρκέσουν έως και το Σάββατο 31 Αυγούστου, ενώ τα καταστήματα μπορούν να ανοίξουν προαιρετικά την πρώτη Κυριακή μετά την έναρξη των εκπτώσεων, δηλαδή στις 14 Ιουλίου. Το πλαίσιο ωραρίου για την συγκεκριμένη Κυριακή είναι από 11:00 π.μ. έως 20:00 μ.μ. Αναφορικά με την «λευκή νύχτα», κατά την οποία τα καταστήματα λειτουργούν ως αργά το βράδυ, ενώ παράλληλα η εκάστοτε περιοχή που φιλοξενεί την αγορά φωταγωγείται με τη συνοδεία μουσικής και μικρό – εκδηλώσεων, ακόμη δεν έχει οριστεί, καθώς αναμένεται να πραγματοποιηθεί η εκλογική διαδικασία του Εμπορικού Συλλόγου στις 12 Ιουλίου.

Όσον αφορά για τα μέτρα προστασίας του καταναλωτή στις επικείμενες εκπτώσεις, αυτά είναι τα εξής:

Σε κάθε ανακοίνωση περί μείωσης τιμής υποδεικνύεται η προγενέστερη τιμή που εφάρμοζε ο έμπορος για καθορισμένο χρονικό διάστημα πριν από την εφαρμογή της μείωσης της τιμής. Συμπληρωματικά να χρησιμοποιείται ποσοστό π.χ. «20% έκπτωση».

Ως προγενέστερη τιμή νοείται η χαμηλότερη τιμή που εφάρμοσε ο έμπορος κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος των 30 ημερών πριν από την εφαρμογή της μείωσης της τιμής.

Πρέπει να επιδεικνύεται ιδιαίτερη προσοχή στην τήρηση των διατάξεων περί εκπτώσεων και μειωμένων τιμών, καθώς οι κυρώσεις είναι βαριές.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 21 ν. 4177/2013, σε όσους παραβαίνουν το νόμο επιβάλλεται πρόστιμο ποσού ίσου με το 1% του ετήσιου κύκλου εργασιών και πάντως όχι κατώτερο από 10.000 ευρώ.

Στην επιβαρυντική περίπτωση που οι εκπτώσεις αποδειχτεί ότι είναι ανακριβείς ή παραπλανητικές, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το 2% του ετήσιου κύκλου εργασιών και πάντως όχι μικρότερο των 20.000 ευρώ.

Σχετικές δημοσιεύσεις