Άμεσες προκηρύξεις ζητάει ο ΣΙΝΟΧΙ για την υποστελέχωση του Σκυλίτσειου

Πραγματοποιήθηκε στη βιβλιοθήκη του Γ.Ν. Χίου η πρώτη γενική συνέλευση των ιατρών του νοσοκομείου. Η συμμετοχή ήταν μαζική, δυναμική, έγινε σε φορτισμένο κλίμα και επιβεβαίωσε την ανάγκη το Σ.Ι.ΝΟ.ΧΙ. να αποκτήσει φωνή ώστε αφενός να συντελέσει στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας στη Χίο και αφετέρου να διεκδικήσει αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας για τους νοσοκομειακούς ιατρούς. Ενώ στη συνέλευση αναδείχθηκαν πολλά ζητήματα το σώμα εξουσιοδότησε το διοικητικό συμβούλιο να προωθήσει ως το πλέον επείγον τη στελέχωση των τμημάτων (άποψη με την οποία συντάχθηκαν τόσο το επιστημονικό συμβούλιο του νοσοκομείου όσο και…

Περισσότερα