Τι χρειάζεται για να ταξιδέψετε ακτοπλοϊκά στα νησιά

Όλοι οι επιβάτες πρέπει να συμπληρώνουν το έντυπο Προ-Επιβίβασης Εντοπισμού Επιβάτη και να το παραδίδουν μαζί με το εισιτήριό τους, επιδεικνύοντας τα απαραίτητα έγγραφα (σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή) με τα οποία πιστοποιούν τα αποτελέσματα ελέγχων και εμβολιασμού στον αρμόδιο της Οικονομικής Υπηρεσίας κατά την επιβίβασή τους, πριν από την αναχώρηση του πλοίου. Για τα πλοία της attica group που εξυπηρετούν τα νησιά του Β.Α. Αιγαίου το έντυπο είναι το παρακάτω: Έντυπο-ερωτηματολόγιο δήλωσης υγείας πριν την επιβίβαση (pdf) Το αναθεωρημένο έντυπο περιλαμβάνει τις προσθήκες ερωτήσεων αναφορικά με τα αποτελέσματα ελέγχων και εμβολιασμού, όπως έχουν…

Περισσότερα