Δήμος Χίου| Ένα τόσο επωφελές για την κοινωνία της Χίου έργο μπλοκάρεται από το Τοπικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής (ΣΑ)

Το ΣΑ της ΠΕ Χίου γνωμοδότησε αρνητικά ως προς την μελέτη που έγινε στο πλαίσιο των έργων της ΒΑΑ, έπειτα από ένα χρόνο κωλυσιεργίας και αναβολών. Η μελέτη θα υποβληθεί όπως προβλέπει ο νόμος στο Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής του Βορείου Αιγαίου. Σημειώνεται ότι τα ΣΑ έχουν το δικαίωμα να γνωμοδοτήσουν θετικά ή αρνητικά ως προς την κάθε μελέτη αλλά σε καμία περίπτωση να την εγκρίνουν ή να την απορρίψουν (Λειτουργία Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής – αρμοδιότητες ΣΑ (νόμος: ΣΑ-Ν 4030/11)). Ο Δήμος Χίου και η Τεχνική υπηρεσία έκαναν ότι ήταν απαραίτητο και…

Περισσότερα