Μέσα στο 2025 η αίθουσα αναμονής του Τελωνείου

Μπορεί η απόδοση της οικοδομικής άδειας από το Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο, για την κατασκευή σύγχρονης αίθουσας αναμονής επιβατών του Τελωνείου, να έδωσε μια σταγόνα ελπίδας στους Χιώτες, ωστόσο μαζί της, θα ακολουθήσει και η αναμονή για την παράδοσή της στη Χίο, έως το έτος 2025, για το οποίο έχει και προγραμματιστεί. Αυτό γνωστοποιήθηκε ενώπιον των μελών της Επιτροπής  Παρακολούθησης Έργων του Φορέα Τουρισμού, που συγκάλεσαν συμβούλιο ύστερα από ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, παρατηρώντας την πορεία εξέλιξης αυτών. Το συγκεκριμένο έργο, έχει λάβει σταδιακή πορεία, καθώς το 2019 είχε κηρυχθεί ως…

Περισσότερα