ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΕΣΣΑΣ ΚΑΙ Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Μετά από όλα όσα ακούστηκαν στη λαϊκή συνέλευση της Βέσσας και το σχολιασμό από τα τοπικά Μ.Μ.Ε, σας στέλνω τις παρατηρήσεις της τεχνικής υπηρεσίας, όπου αποτυπώνεται με αδιαμφισβήτητα στοιχεία η σημερινή κατάσταση. Να αποσαφηνίσω πως κάθε αρμόδιος καθ’ ύλην Αντιδήμαρχος δεν αποφασίζει, αλλά εισηγείται προς το Δήμαρχο και τη δημοτική αρχή για τη λήψη της πολιτικής απόφασης και αυτή η απόφαση κατακυρώνεται η ή όχι από το ανώτατο όργανο που είναι το Δημοτικό Συμβούλιο. Υπόψιν πως υφίσταται ήδη απόφαση 393/2019 για αποδοχή ένταξης και οι 503/19 για την υπογραφή συμβάσεων…

Περισσότερα