ΔΩΡΕΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΝ «ΑΓΙΟΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ»

    Ὡς τυγχάνει γνωστόν εἰς πάντας, ἀπό τῶν πρώτων βυζαντινῶν χρόνων ὑπῆρχεν παράδοσις ἱδρύσεως ὑπό τῆς Ἐκκλησίας βιβλιοθηκῶν. Ἡ Πατριαρχική Βιβλιοθήκη τῆς Βασιλίδος τῶν πόλεων εἶχε τοὺς προδρόμους αὐτῆς ἐν τῇ Ἀνατολῇ. Τὰ μεγάλα χριστιανικά κέντρα, Ἱεροσόλυμα, Ἀντιόχεια, Ἀλεξάνδρεια καὶ Καισάρεια διέθετον πλουσίας βιβλιοθήκας, τῶν ὁποίων ἱδρυταί ἦσαν οἱ Ἐπίσκοποι τῶν ἐν λόγῳ πόλεων. Ἡ πρώτη βιβλιοθήκη ἐν Ἱεροσολύμοις ἱδρύθη ὑπό τοῦ Ἐπισκόπου Ἀλεξάνδρου τὸ 212. Τὰ ἐν τῇ βιβλιοθήκῃ ταύτῃ θησαυρισθέντα βιβλία διέφυγον τὴν καταστροφήν κατά τὸν μέγαν ἐπί Διοκλητιανοῦ διωγμόν. Τὸν ἕκτον αἰῶνα ἐθεωρεῖτο ὡς διαθέτουσα πλῆθος…

Περισσότερα

Το πρόγραμμα λειτουργίας της Βιβλιοθήκης ‘’ΑΓΙΟΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ’’ της Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν

Β Ι Β Λ Ι Ο Θ Η Κ Η Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν ‘’ΑΓΙΟΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ’’ ΗΜΕΡΑΙ ΚΑΙ ΩΡΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  (ἀπό 01.07.22 ἕως  30.09.22) ΔΕΥΤΕΡΑ       10.00΄ –  13.00΄ ΤΡΙΤΗ            10.00΄ – 12.00΄ & 18.00   – 20.00 ΤΕΤΑΡΤΗ            ΚΛΕΙΣΤΗ ΠΕΜΠΤΗ        10.00΄ – 12.00΄ & 18.00   – 20.00 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   10.00΄ –  13.00΄ ΣΑΒΒΑΤΟΝ     10.00΄ –  12.30΄ Οἱ ἐνδιαφερόμενοι, προκειμένου νά ἐπισκεφθοῦν τήν Βιβλιοθήκην, πρέπει νά τηροῦν ὅλα τά ἀπαραίτητα ὑγειονομικά μέτρα καί προηγουμένως νά…

Περισσότερα