Η απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Βολισσού για την συμπληρωματική μελέτη του βιολογικού καθαρισμού από την ΔΕΥΑΝΧ 

Το Συμβούλιο Κοινότητας Βολισσού, παρέλαβε την περασμένη Τρίτη τη συμπληρωματική αξιολόγηση των εναλλακτικών σεναρίων της προκαταρκτικής μελέτης  για το βιολογικό καθαρισμό. Τη συμπληρωματική μελέτη συνέταξε η ίδια μελετητική ομάδα μετά την απόρριψη της αρχικής πρότασης της ΔΕΥΑΧ από τη Λαϊκή Συνέλευση το Σεπτέμβριο του 2020. Όπως είναι γνωστό, κατά τη διεξαγωγή της Λαϊκής συνέλευσης, προέκυψε από το σώμα μια θέση την  οποία δεν είχε εξετάσει η προκαταρκτική μελέτη. Στη συνέχεια το συμβούλιο ζήτησε να αποτυπωθεί εκ νέου η υφιστάμενη κατάσταση αφού κατέθεσε στοιχεία τα οποία δεν είχαν καταγραφεί και η…

Περισσότερα