Συναντήσεις με τους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων Νότιας Χίου είχε η Δ.Ι.Α.Ν.Ο.Χ

Από τα χωριά της νότιας Χίου ξεκίνησαν τις   συναντήσεις τους τα μέλη της διοίκησης της ΔΙΑΝΟΧ , προκειμένου να ενημερώσουν τους προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων για θέματα ανακύκλωσης,. Πιο συγκεκριμένα στις 11 Φεβρουαρίου  πραγματοποίησαν  την πρώτη συνάντηση με τους παρέδρους των οικισμών Πυργίου, Αρμολίων, Ελάτας, Καλαμωτής, Λιθίου, Μεστών και Ολύμπων. Τα ζητήματα που συζητήθηκαν ήταν  τα εξής: Α. Τρόποι για την ενεργή συμμετοχή του κάθε οικισμού μέσω των Προέδρων, όπως η ανάπτυξη ‘πράσινης γωνίας’ σε νέα σημεία ώστε να αναβαθμιστούν τα χωριά και οι κάτοικοι να απολαμβάνουν όμορφα σημεία στην…

Περισσότερα