Πρώτος ψεκασμός Δακοκτονίας 2020

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε.Χίου ,Τμήμα Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου γνωρίζει ότι από τις  29/06/2020 ημέρα Δευτέρα θα  πραγματοποιηθεί ψεκασμός στις περιοχές του Νομού Χίου που έχουν ποσοστό καρποφορίας μεγαλύτερο από 25% ,για την καταπολέμηση του Δάκου της ελιάς, στα πλαίσια του προγράμματος της Δακοκτονίας 2020. Το Πρόγραμμα Ψεκασμών είναι το παρακάτω: 29/6/2020 ημέρα Δευτέρα: Μεστά, Αγ.Γάλας, Παρπαριά, Πιραμά 30/6/2020 ημέρα Τρίτη  :Ολύμποι, Πυργί, Αρμόλια, Βολισσός 1/7/2020 ημέρα Τετάρτη: Ελάτα, Καλαμωτή, Βέσσα, Λιθί ,Ποταμιά, Πισπιλούντα, Χάλανδρα, Αφροδίσια 2/7/2020 ημέρα Πέμπτη: Πατρικά, Φλάτσια, Βουνό, Κοινή, Κέραμος, Λεπτόποδα 3/7/2020 ημέρα…

Περισσότερα