97.000 € στη ΒΔ Χίο

  Στην υπογραφή σύμβασης συνολικού ύψους 97.197,00 €. προχώρησε σήμερα ο Περιφερειάρχης Β. Αιγαίου Κων/νος Μουτζούρης  για την κατασκευή του έργου « Εργασίες συγκράτησης πρανών για την αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων Βορειοδυτικής Χίου».      

Περισσότερα