Εργασίες οδοστρωσίας στις περιοχές Ζυφιά και Χαλκειός

Στα πλαίσια  του έργου «Δημοτική Οδοποιία ΔΕ Καμποχώρων 2023» ο Δήμος Χίου ενημερώνει ότι  θα εκτελεστούν εργασίες οδοστρωσίας σε δημοτικές οδούς στις Τ.Κ . Ζυφιά και Χαλκειούς το Σάββατο 8 Ιουνίου 2024. Για την ομαλή διεξαγωγή των εργασιών, θα πραγματοποιηθεί ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ των οχημάτων την ανωτέρω ημερομηνία. Η κυκλοφορία θα ρυθμίζεται με ευθύνη της αναδόχου εταιρίας του έργου.

Περισσότερα