Εορτασµός της Ηµέρας Παράδοσης της Χίου στην Ελλάδα από την τουρκική στρατιωτική ηγεσία του νησιού το 1912

Παρακαλούμε να τιµήσετε µε την παρουσία σας τις εκδηλώσεις που διοργανώνουμε για τον Εορτασµό της Ηµέρας Παράδοσης της Χίου στην Ελλάδα από την τουρκική στρατιωτική ηγεσία του νησιού το 1912 το Σάββατο 21 ∆εκεµβρίου 2019, ώρα 10:15 π.µ. στις Καρυές Χίου. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 10:15 π.µ.  ∆οξολογία στον Ενοριακό Ιερό Ναό Κοιµήσεως της Θεοτόκου Καρυών. Επίκαιρη Οµιλία από τον Αντισυνταγµατάρχη Πεζικού Τσαφούλη ∆ηµήτριο. Επιµνηµόσυνη ∆έηση στην Αναθηµατική Στήλη, στην είσοδο των Καρυών. Έκθεση των φεροµένων ιστορικών τεκµηρίων της Βιβλιοθήκης «Κοραής», στο ∆ηµοτικό Σχολείο Καρυών. Κατάθεση στεφάνων στο χώρο της Αναθηµατικής Στήλης.…

Περισσότερα