Ένα ποίημα: Η καρδιά του ποιητή & Ένα video: Ανάβατος του Ευαγγέλου Παραμερίτη

Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΠΟΙΗΤΗ Πάνω απ’ του κόσμου τις ερειπωμένες πολιτείες  η ψυχή, του ποιητή  λευκόφτερο άτι, περιφέρεται, αναζητώντας  σε άχρονους καιρούς μορφές αγαπημένες. Στη σιωπή ακούγεται το κλάμα της βροχής και του αγέρα  το βουερό ή λυγμικό τραγούδι.  Του ποιητή η καρδιά πάλλει μες στα ερείπια  Θύμισες κουβαλάει στην κορυφή  για να τις κάνει προσφορά  της λύτρωσής του στο βωμό. Ευάγγελος Παραμερίτης Η Στήλη “Ποίηση” της diafaneia.eu έχει την τιμή να φιλοξενεί σήμερα έναν Χιώτη λογοτέχνη, τον Ευάγγελο Παραμερίτη που … δεν χρειάζεται συστάσεις λόγω της μακρόχρονης και επιτυχημένης…

Περισσότερα