«Κάν’το όπως ο Μόλυβος»

Ο απόηχος από την Γενική Συνέλευση του Φορέα Τουρισμού Μολύβου Στο πρόσφατο αναπτυξιακό συνέδριο της Χίου προσπαθώντας να συνοψίσω σε μια φράση το αναπτυξιακό μοντέλο που προτείνουμε, έδωσα την αυθόρμητη απάντηση «Καν’ το όπως η μαστίχα». Εξήγησα ότι η Ένωση Μαστιχοπαραγωγών αξιοποίησε την τοπική μοναδική πρώτη ύλη που μέχρι τότε πουλούσε μόνο χύμα και σε συγκεκριμένες αγορές και δημιούργησε μια μεγάλη γκάμα προϊόντων ποιότητας, με έντονο άρωμα τοπικότητας και ενσωμάτωση καινοτομίας, που έδωσαν στη Μαστίχα υψηλή προστιθέμενη αξία. Αυτό είχε ως συνέπεια υψηλότερα εισοδήματα για τους παραγωγούς και νέες θέσεις…

Περισσότερα