Η ΤΙΜΙΑ ΚΑΡΑ ΤΗΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΗΝ ΧΙΟ

Μέ τήν εὐκαιρίαν τῆς ἑορτῆς τῆς ἀπελευθερώσεως τῆς Χίου ἀπό τόν Τουρκικόν ζυγόν καί δεδομένου ὅτι ἡ Χίος ἐσώθη ἀπό καταποντισμόν τό ἔτος 1442 μέ θαῦμα τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς, θά μετακομισθεῖ στό νησί μας ἡ Τιμία Κάρα τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς ἀπό τόν Ἱερό Ναό τοῦ ὁμωνύμου Δήμου τῆς Ἀττικῆς πρός βοήθειαν, εὐλογίαν καί  ἁγιασμόν τῶν πιστῶν. Ἡ ἄφιξις τῆς Τιμίας Κάρας Ἁγίας Παρασκευῆς ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Παρασκευῆς τοῦ ὁμωνύμου Δήμου Ἀττικῆς θά πραγματοποιηθεῖ εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Χίου τήν Παρασκευήν 11ην Νοεμβρίου 2022 τό πρωΐ. Τό μεσημέρι τοῦ Σαββάτου (12.30) θά…

Περισσότερα