Ανοιχτή Επιστολή προς Υπευθύνους Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος από τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας & Ανακύκλωσης Παναγιώτη Αναγνώστου       

Προς  Υπεύθυνους Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος   ΘΕΜΑ:  Αναγκαίες επισημάνσεις για την αποφυγή φαινομένων ρύπανσης πεζοδρομίων και οδοστρώματος από Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος. Κύριοι, Φθάσαμε στο τέλος της φετινής τουριστικής περιόδου και κατά γενική ομολογία η εικόνα της Πόλης από πλευράς καθαριότητας δικαίωσε τις προσδοκίες μας, ταυτόχρονα όμως δημιούργησε και πρόσθετες απαιτήσεις για καλύτερα αποτελέσματα στο μέλλον. Καθοριστικό ρόλο σε αυτό θεωρούμε και τη δική σας συμβολή,  ως υπεύθυνοι των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, δίνοντας οδηγίες στο προσωπικό σας για την απαρέγκλιτη εφαρμογή του υφιστάμενου κανονισμού καθαριότητας, απαλείφοντας απαράδεκτα φαινόμενα που αλλοιώνουν την…

Περισσότερα