Καλεί τους γεννηθέντες 2006 η στρατολογία

Οι στρατεύσιμοι της κλάσεως 2027 που γεννήθηκαν το 2006 πρέπει να καταθέσουν δελτίο απογραφής  ηλεκτρονικά ή μέσω ΚΕΠ ή στην στρατολογική υπηρεσία έως την 1η Απριλίου 2024. Παρατίθεται η  ανακοίνωση της στρατολογικής υπηρεσίας Βορείου Αιγαίου.

Περισσότερα