«Τολμήσας…» – Κείμενο Μεγάλης Παρασκευής του Σεβασμιωτάτου Χίου κ. Μάρκου

Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μάρκου Τό μέγα καί φοβερό γεγονός ἔχει συντελεστεῖ πάνω στό Γολγοθᾶ. Τά χέρια πού ἔδωσαν φῶς στούς τυφλούς, τά πόδια πού ὄργωσαν τή Γαλιλαία εἶναι καρφωμένα πάνω στό Σταυρό. Τά χείλη πού μίλησαν ὅπως κανείς μέχρι τώρα, σφραγίστηκαν ποτισμένα ἀπό «ὄξος μετά χολῆς μεμειγμένον». Ποιός θά βρεθεῖ ν’ἀποκαθηλώσει τό Πανάγιο Σῶμα καί νά τό ἐνταφιάσει, ἀνοίγοντας τό δρόμο γιά τή ζωηφόρο Ἀνάσταση; Τότε ἐμφανίστηκε «Ἰωσήφ ὁ ἀπό Ἀριμαθαίας, εὐσχήμων βουλευτής» καί  «τολμήσας εἰσῆλθε πρός Πιλάτον καί ᾐτήσατο τό σῶμα τοῦ Ἰησοῦ». Ναί,…

Περισσότερα