Κλειστός ο δρόμος προς Δαφνώνα

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότη Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Χίου ανακοινώνει, ότι λόγω σκυροδέτησης του μανδύα στεγάνωσης του φράγματος «Κόρης Γεφύρι», ο δρόμος πρόσβασης από τη στέψη του φράγματος «Κόρης Γεφύρι» προς το Δαφνώνα θα παραμείνει κλειστός από την Τετάρτη 22 Μαρτίου και ώρα 06:00 έως και την Πέμπτη 23 Μαρτίου και ώρα 06:00. Τις ώρες αυτές ο δρόμος θα είναι κλειστός με τη χρήση μεταλλικών θυρών και για το λόγο αυτό εφιστούμε την προσοχή των διερχομένων οδηγών και τη συμμόρφωσή τους με τις υποδείξεις…

Περισσότερα