Η Κοινοπραξία του έργου Climas στη Χίο

Στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Χίου φιλοξενήθηκε η συνάντηση της Κοινοπραξίας του Έργου CLIMAS («Εργαλειοθήκη εμπλοκής των πολιτών για την ανάπτυξη κοινωνικής ανθεκτικότητας στην κλιματική αλλαγή»). Το CLIMAS αποτελεί κοινή προσπάθεια δεκαεννέα επιφανών ευρωπαϊκών πανεπιστημίων και άλλων οργανισμών, με τη συμμετοχή του Πανεπιστημίου Αιγαίου, και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Horizon Europe της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τρία χρόνια (2023-2025). Το CLIMAS έχει ως στόχο την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στην διαμόρφωση πολιτικών για την προσαρμογή και την ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή, μέσω των κλιματικών συνελεύσεων. Η συμμετοχή των πολιτών είναι…

Περισσότερα