ΙΣΤΟΡΙΑ – Κωνσταντίνου πόλη 29 Μαΐου 1453. Το Τέλος του Κωνσταντίνου ΙΑ’ Παλαιολόγου.

Γράφει η Τασσώ Γαΐλα.  […] Κλάψετε πέτρες άψυχες. Μαρανθείτε δένδρα ανθισμένα, γιατί δεν είναι πλέον Μάιος δι’ εμάς από τότε που έκαψε τα φυλλοκάρδια μας εκείνος ο καταραμένος Μάιος. Φώτης Κόντογλου Θρηνητικό Συναξάρι του Κωνσταντίνου του Παλαιολόγου Σύμβολο του Ελληνισμού και συνδετικός κρίκος της μακρόχρονης ιστορία της Ελλάδας ο Κωνσταντίνος ΙΑ’ Παλαιολόγος στις  6 του Ιανουαρίου του 1449 ανέβηκε στο θρόνο της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας-Βυζάντιο- για να πέσει μαχόμενος υπέρ της Ελευθερίας και του Πολιτισμού  4 χρόνια μετά και σε ηλικία των 48 χρόνων… Απρίλιος 1453. Αρχίζουν οι πολιορκίες της…

Περισσότερα