Νέα Αντιδήμαρχος Ηρωικής Νήσου Ψαρών η Λεωτσινίδη Αργυρώ

Νέα αντιδήμαρχος  Ψαρών ορκίστηκε στις 16 Ιουνίου η Δημοτική Σύμβουλος της πλειοψηφίας Λεωτσινίδη Αργυρώ, με θητεία από 16 Ιουνίου 2022 έως 16 Ιουλίου 2023. Στις αρμοδιότητες της Αντιδημάρχου είναι: Η εποπτεία της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του δήμου, της διαχείρισης των εγκαταστάσεων, της ανακύκλωσης και της αποκομιδής των απορριμμάτων καθώς και της οργάνωσης και διάθεσης των μέσων (οχημάτων και λοιπού εξοπλισμού) και του ανθρώπινου δυναμικού στο συγκεκριμένο τομέα. Η εποπτεία και η ευθύνη συντήρησης του δημοτικού κοιμητηρίου Η εποπτεία και οργάνωση των δημοτικών αποθηκών Η εποπτεία…

Περισσότερα