Λανθασμένη η απαγόρευση του κυνηγιού λόγω Covid19

Με έκπληξη και δικαιολογημένη ανησυχία και οργή, ακούσαμε από τον αρμόδιο Υφυπουργό της Πολιτικής Προστασίας την προφορική εντολή περί απαγόρευσης του κυνηγιού, για λόγους προστασίας της Δημόσιας Υγείας. Το κυνήγι ως δραστηριότητα ασκείται νόμιμα στη χώρα μας με την έκδοση άδειας θήρας για κάθε κυνηγό και διέπεται από αυστηρό πλαίσιο ελέγχου που θέσπισε η Πολιτεία. Στη πρώτη φράση του σχετικού νόμου, άρθρο 251, παράγραφος 1, Ν.Δ. 86/1969, διαβάζουμε ότι «Η θήρα επιτρέπεται να ασκείται ως άθλημα καθ΄όλην την Επικράτειαν…» (1) Επισημαίνουμε κατ’ αρχάς ότι για την έναρξη και λήξη της…

Περισσότερα