Μεταφορά μαθητών από ιδιώτες μεταφορείς σε ορεινές, δύσβατες ή νησιωτικές περιοχές

  Και ιδιώτες μεταφορείς μπορούν να αναλάβουν τη μεταφορά μαθητών σε ορεινές, δύσβατες ή νησιωτικές περιοχές λόγω έλλειψης μεταφορικών μέσων δημόσιας χρήσης. Οι μαθητές σε ορεινές, δύσβατες ή νησιωτικές περιοχές, όταν διαπιστώνεται έλλειψη μεταφορικών μέσων δημόσιας χρήσης, θα μπορούν να μεταφέρονται στα σχολεία τους, με ιδιώτες μεταφορείς, στο πλαίσιο παροχής δημόσιας υπηρεσίας και η οικεία Περιφέρεια θα αποζημιώνει τους οδηγούς. Τα παραπάνω προβλέπει νέα ΚΥΑ, με την οποία τροποποιείται η μέχρι τώρα ισχύουσα. Ειδικότερα  με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών τροποποιείται…

Περισσότερα