Με το βλέμμα στο ψηφιακό μέλλον …

Με τον όρο ηλεκτρονική διακυβέρνηση (e-government) χαρακτηρίζεται γενικά η εισαγωγή των τεχνολογιών της πληροφορικής και των υπολογιστών στη Δημόσια Διοίκηση και οι νέες διοικητικές πρακτικές, τις οποίες οι τεχνολογίες αυτές εισήγαγαν. Πρόκειται για πολύ σημαντική εξέλιξη που επηρεάζει τη σχέση του πολίτη με το κράτος και διευκολύνει την ταχύτερη εξυπηρέτησή του, παρουσιάζει ευελιξία και επιφέρει εξοικονόμηση πόρων για τη Δημόσια Διοίκηση και μείωση βαρών για τον πολίτη και τις  επιχειρήσεις, όταν, βεβαίως, εφαρμόζεται αποτελεσματικά. Το 2011 ψηφίστηκε στην Ελλάδα ο Ν. 3979 /2011 για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, στον οποίο προβλέπονται, μεταξύ άλλων, η τήρηση ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου από όλους τους…

Περισσότερα