«Μικροί αγρότες» Διαδραστικό εργαστήρι στο Μουσείο Μαστίχας Χίου

«Επίσης, η γη, επειδή είναι μια θεότητα, διδάσκει ακόμη και τη δικαιοσύνη σ᾽ αυτούς που μπορούν να τη μάθουν·διότι ανταποδίδει πάρα πολλά αγαθά σ᾽ αυτούς που την περιποιούνται με τον καλύτερο τρόπο.» («Οικονομικός», Ξενοφών-5ος αι.π.Χ.)   Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ) οργανώνει διαδραστικό περιβαλλοντικό εργαστήρι για παιδιά, ηλικίας 5 έως 8 ετών, την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου (ώρα 11:00), στο Μουσείο Μαστίχας Χίου. Μέσα από το παιχνίδι στον κήπο του Μουσείου, οι μικροί μας φίλοι θα εξοικειωθούν με τις αγροτικές εργασίες και θα αντιληφθούν τις απαιτήσεις της αγροτικής ζωής. Η…

Περισσότερα