1200 μόνιμοι Δημοτικοί Αστυνόμοι

Με γραπτές εξετάσεις αλλά και μόρια θα γίνουν οι προσλήψεις στη δημοτική αστυνομία 1200 συνολικά ατόμων. Το όριο ηλικίας για τους Π.Ε και Τ.Ε είναι τα 30 έτη ενώ για τους ΔΕ τα 26 έτη. Ακόμη υπάρχει όριο ύψους 1.67 για τις γυναίκες και 1.70 για τους άνδρες. Η προκήρυξη αναμένεται στα τέλη του μήνα .      

Περισσότερα