Νέοι Διευθυντές Εκπαίδευσης: Η Αικατερίνη Στρατάκη- Συβρή στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση & η Ευτυχία Βλυσίδου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

  Στην ανακοίνωση των Διευθυντών Εκπαίδευσης στο Βόρειο Αιγαίο, προχώρησε το μεσημέρι της Δευτέρας το Υπουργείο Παιδείας. Υπογράφηκε η απόφαση τοποθέτησης στις αντίστοιχες θέσεις των νέων Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης τοποθετούνται με θητεία που λήγει την 31η Ιουλίου 2026. Οι Διευθυντές Εκπαίδευσης, για όσο διάστημα ασκούν τα καθήκοντά τους, λαμβάνουν το σύνολο των επιδομάτων που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις για τους Διευθυντές Εκπαίδευσης. Οι Διευθυντές Εκπαίδευσης, όταν δεν υπάρχουν, απουσιάζουν ή κωλύονται, αναπληρώνονται στα καθήκοντά τους κατά τα οριζόμενα στην περ. γ)…

Περισσότερα