Πλυντήρια αυτοκινήτων: Δημοσιεύθηκε η απόφαση με το νέο πλαίσιο ίδρυσης και λειτουργία τους

Η Υπουργική Απόφαση διαχωρίζει τις εγκαταστάσεις πλύσης, καθαρισμού και λίπανσης οχημάτων ανάλογα με τη δυναμικότητα και το χαρακτήρα τους. Οι όροι και προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας αυτοτελών εγκαταστάσεων πλύσης, καθαρισμού και λίπανσης οχημάτων, καθώς και η κυκλοφοριακή τους σύνδεση με το οδικό δίκτυο, καθορίζονται με την Υπουργική Απόφαση 56926/2023 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 943/Β/23-2-2023. Η Απόφαση αφορά τα πλυντήρια με χειροκίνητα μέσα καθαρισμού και τα πλυντήρια με αυτόματα μέσα εξωτερικού καθαρισμού (παλινδρομικής κίνησης – rollover ή τύπου σήραγγας – tunnel), ενώ ανάλογα με την κατηγορία των οχημάτων που εξυπηρετούν, τα…

Περισσότερα