Συγκέντρωση τροφίμων και ειδών προσωπικής φροντίδας για την Ουκρανία από τον Φ.Ο.Κ.

Ο Φιλοπρόοδος Όμιλος Κάμπου ΦΟΚ σε συνεργασία με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό και τη Δημοτικό Σχολείο Κάμπου συγκεντρώνει τρόφιμα και είδη προσωπικής φροντίδας. Η συγκέντρωση των αγαθών θα γίνεται στο βορινό κτίριο του δημοτικού σχολείου μέχρι την Παρασκευή από τις 10:00-141:30 και από τις 17:00-19:00.

Περισσότερα