Κωνσταντίνος Γεωργ. Καρατζάς: Αποχαιρετισμός – Ευχαριστίες – Απολογισμός της θητείας μου ως Προέδρου των Σχολικών Επιτροπών και της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου της Χίου

Από την Μεγάλη Τρίτη 23 Απριλίου του 2019, κατόπιν αποφάσεως του τότε Δημοτικού Συμβουλίου Χίου, μέχρι και την Τετάρτη 13 Νοεμβρίου του ιδίου έτους (oρίστηκαν την ημέρα εκείνη οι νέες διοικήσεις των Σχολικών Επιτροπών, κατόπιν συνεδρίασης του νέου Δημοτικού Συμβουλίου), δηλαδή για επτά σχεδόν μήνες, διακόνησα, χωρίς Αντιπρόεδρο, χωρίς αντιμισθία και χωρίς χρήση Δημοτικού οχήματος για τις μετακινήσεις μου, τόσο την Ενιαία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, όσο και την αντίστοιχή της Δευτεροβάθμιας. Παράλληλα, βέβαια, ασκούσα και τα καθήκοντα του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας. Έδειξα το ίδιο ενδιαφέρον και την…

Περισσότερα