Πρόγραμμα πρακτικής άσκησης αποφοίτων δημοσίων και ιδιωτικών ΙΕΚ

Ξεκινάει η υλοποίηση της Πράξη : «Ειδικά προγράμματα διεξαγωγής πρακτικής άσκησης και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας (ΙΕΚ)» 2.000 εκπαιδευόμενοι από δημόσια Ι.Ε.Κ. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και ιδιωτικά Ι.Ε.Κ., οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει το θεωρητικό μέρος των σπουδών τους ως τον Αύγουστο του 2020, ενώ δεν έχουν πραγματοποιήσει το εξάμηνο της πρακτικής άσκησης έχουν την ευκαιρία να υλοποιήσουν την πρακτική τους (επιδοτείται από το έργο) και να λάβουν την αντίστοιχη πιστοποίηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Το έργο υλοποιείται από σύμπραξη φορέων των κοινωνικών εταίρων : ΙΝΕ & ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ, ΙΜΕ/ ΓΣΕΒΕΕ,…

Περισσότερα