Πρόσληψη 19 ατόμων για τη φύλαξη των πυροφυλακίων του νησιού

Ο Δήμος Χίου σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 368/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 6ΝΘΡΩΗΝ-ΒΝΜ), ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τη φύλαξη των πυροφυλακίων του νησιού, συνολικού αριθμού δέκα εννέα (19) ατόμων, για τις εξής κατά αριθμό ατόμων και ειδικότητες:   ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ (ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ) 10 ΕΩΣ 3 ΜΗΝΕΣ ΥΕ ΝΥΚΤΟΦΥΛΑΚΩΝ (ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ) 8 ΕΩΣ 3 ΜΗΝΕΣ ΔΕ ΟΔΗΓΟΥ ΒΥΤΙΟΦΟΡΟΥ 1 ΕΩΣ 4 ΜΗΝΕΣ   Για το κλάδο ΥΕ Φυλάκων και Νυχτοφυλάκων δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα. Από τους ενδιαφερόμενους θα…

Περισσότερα