«Συμπαράταξη Πολιτών του Βορείου Αιγαίου » : Τα ονόματα όλων των υποψηφίων του συνδυασμού

ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΛΩΣΗ Του ΙΩΑΝΝΗ ΣΠΙΛΑΝΗ του ΠΑΝΟΥ, εκλογέα δημότη του Δήμου Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, κατοίκου Μυτιλήνης, υποψηφίου Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου. ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 3852/2010, ΔΗΛΩΝΩ ότι μαζί με τους παρακάτω αναφερόμενους υποψηφίους, που με αντίστοιχες γραπτές δηλώσεις τους επισυναπτόμενες στην παρούσα αποδέχονται τη συμμετοχή τους σ’ αυτόν, καταρτίσαμε συνδυασμό, υποψηφίου Περιφερειάρχη & Περιφερειακών Συμβούλων. Ο Συνδυασμός θα συμμετάσχει στις εκλογές της 26ης Μαΐου 2019 για την Ανάδειξη Περιφερειάρχη & Περιφερειακών Συμβούλων. Το…

Περισσότερα