Κλαδέματα, χορτοκοπές , συντήρηση press container και άλλες δραστηριότητες από την Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου

Ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας & Ανακύκλωσης Π.Αναγνώστου μας ενημερώνει για την δραστηριότητα της Υπηρεσίας της οποίας προΐσταται: “Την Τρίτη 01 Ιουνίου 2021, συνεργεία της Υπηρεσίας διενήργησαν χορτοκοπές κι ευπρεπισμούς στην κεντρική οδό Γρου- Βασιλειώνικου -Χαλκειούς , καθώς επίσης και στην οδό Ιωάννου Χρήστου πίσω από το αεροδρόμιο .Την ίδια ημέρα πραγματοποιήθηκαν χορτοκοπές στον εξωτερικό περιβάλλοντα χώρο του Κάστρου- στην Porta Maggiore και στην οδό Σαμουήλ στη Φάρκαινα . Παράλληλα  τις ημέρες αυτές πραγματοποιήθηκε συντήρηση και βάψιμο στα press container της πόλης και των γύρω περιοχών . Επίσης για την ίδια ημέρα…

Περισσότερα