Εκπρόσωπος των Ψαρών στη σύνοδο 30 αυτόνομων ενεργειακά ευρωπαϊκών νησιών

Ο επιστημονικός συνεργάτης του Δήμου Ηρωικής Νήσου Ψαρών, κ. Μάνος Μυσιρλής, παρευρέθηκε ως εκπρόσωπος στην  Σύνοδο 30 Ενεργειακά Αυτόνομων Ευρωπαϊκών Νησιών, όπου έλαβε χώρα στη Παντελλέρια της Ιταλίας. Κατά την ομιλία του, παρουσίασε την πρόοδο των Ψαρών αναφορικά με την ενεργειακή αυτονομία, και την προσπάθεια αυτών να αποτελέσουν ένα αναπτυξιακά βιώσιμο νησί, ακολουθώντας τα Ευρωπαϊκά πρότυπα και εφαρμόζοντας μεθόδους πιο φιλικές προς το περιβάλλον.

Περισσότερα