Αλλάζουν τα σήματα καταλληλότητας των τηλεοπτικών προγραμμάτων από 30 Σεπτεμβρίου 2019.

Συγκεκριμένα, το υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής αποφάσισε μαζί με το ΕΣΡ να αντικαταστήσει τα παλιά σήματα, αυτά με την μορφή γεωμετρικών σχημάτων και αντί αυτών να τοποθετήσει  σήματα με λέξεις και αριθμούς Έτσι από εδώ και πέρα οι τηλεοπτικοί σταθμοί θα εντάξουν στο πρόγραμμά τους σήματα  «ανάλογα με το βαθμό της δυσμενούς επίδρασης που μπορεί να έχει το περιεχόμενό τους στην εν γένει σωματική, ηθική, πνευματική και ψυχική ανάπτυξη των ανηλίκων (προσώπων ηλικίας έως 18 ετών)». Αναλυτικά τα νέα σήματα καταλληλότητας: Σε μαύρο τετραγωνάκι με ένα κύκλο στη μέση θα υπάρχουν…

Περισσότερα