ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ €8,5 ΔΙΣ

  ΤΟ 2022 ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα υποστηρίζει ενεργά την αναπτυξιακή πορεία και το μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας και, παράλληλα, στέκεται αρωγός των ελληνικών επιχειρήσεων και των νοικοκυριών, τόσο για την υλοποίηση των σχεδίων τους όσο και για την αντιμετώπιση έκτακτων δυσκολιών.     Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας, μεγέθυνση της εθνικής οικονομίας   Κατά τη διάρκεια του 2022, οι νέες χρηματοδοτήσεις (καθαρή πιστωτική επέκταση) προς τις επιχειρήσεις προσέγγισαν, για το σύνολο του τραπεζικού συστήματος, τα €8,5 δισ., αυξημένες κατά 12,3% έναντι του προηγούμενου έτους, την…

Περισσότερα