Παγκόσμια Εβδομάδα Γλαυκώματος – Των οφθαλμίατρων Ιωάννη Γ. Κοσμίδη και Ιωάννη Γ. Καστή

  Στα πλαίσια του Εορτασμού της Παγκόσμιας Εβδομάδας Γλαυκώματος 07-13 Μαρτίου 2021, θα  δώσουμε κάποιες χρήσιμες πληροφορίες σχετικά Με την νόσο του γλαυκώματος, που θεωρείται η κυρία αιτία μη αναστρέψιμης τύφλωσης παγκοσμίως.   Τι είναι το γλαύκωμα: Το γλαύκωμα  είναι μια περίπλοκη και σύνθετη ασθένεια.. Με απλα λόγια , είναι μια ομάδα ασθενειών του οφθαλμού που προσβάλλουν την βασική δομή του ματιού, το οπτικό νεύρο. Ο κύριος παράγοντας κινδύνου είναι η αυξημένη ενδοφθάλμια πίεση (ΕΟΠ), που βλάπτει το οπτικό νεύρο. Χωρίς θεραπεία η συνεχιζόμενη βλάβη στο οπτικό νεύρο θα οδηγήσει σε…

Περισσότερα