ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΩΝ & ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Η Διεύθυνση Βιομηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου διαθέτοντας πλέον ολοκληρωμένη την επιστημονική-τεχνική προσέγγιση, για την υλοποίηση λύσεων κι αντιμετώπισης του ζητήματος της διαχείρισης των υγρών αποβλήτων από τα ελαιοτριβεία και τυροκομεία των μεγαλύτερων νησιών του Βορείου Αιγαίου, στο πλαίσιο του αντικειμένου Πράξης ΕΣΠΑ 2014-2020 με τίτλο : «Προσδιορισμός Βέλτιστων Λύσεων Διαχείρισης Υγρών Αποβλήτων Ελαιοτριβείων – Τυροκομικών Μονάδων στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου» και με Ανάδοχο την εταιρεία DIALYNAS S.A., καλεί κάθε ενδιαφερόμενο φορέα, στην εκδήλωση παρουσίασης της ολοκληρωμένης Μελέτης διαχείρισης των υγρών αποβλήτων…

Περισσότερα