Προώθηση του υδρογόνου ως ναυτιλιακού καυσίμου

  Οι εταιρείες Fincantieri και Enel Green Power Italia πρόσφατα υπέγραψαν ένα Μνημόνιο Συνεργασίας (MoU) για την παραγωγή, προμήθεια, διαχείριση και χρήση πράσινου υδρογόνου από πλοία αλλά και λιμενικές εγκαταστάσεις. Οι δύο εταιρείες σκοπεύουν να αξιοποιήσουν την τεχνογνωσία που διαθέτει η κάθε μια στον τομέα της, με στόχο την εξεύρεση πιθανών καινοτόμων και βιώσιμων ενεργειακών λύσεων που θα στηρίζονται στο πράσινο υδρογόνο. Ειδικότερα, οι δύο εταιρείες πρόκειται να αξιολογήσουν τη δυνατότητα συνεργασίας τόσο στο κομμάτι της προμήθειας πράσινου υδρογόνου σε πλοία, υποβρύχια και σκάφη επιφανείας, όσο και σε διάφορες βιομηχανίες…

Περισσότερα