ΑΙΓΥΠΤΟΣ- Υποτροφίες για εκμάθηση αραβικής γλώσσας και για ισλαμικές σπουδές

Δια του παρόντος ανακοινώνεται ότι το Υπουργείο Ανώτατης Εκπαίδευσης της Αιγύπτου και το ίδρυμα Al-Azhar Al-Sharif παρέχει τέσσερις (4) υποτροφίες σε ‘Έλληνες πολίτες για εκμάθηση της αραβικής γλώσσας και δύο (2) υποτροφίες σε Έλληνες πολίτες, μουσουλμάνους στο θρήσκευμα για ισλαμικές σπουδές. Καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων είναι η 31η Οκτωβρίου 2022. Περαιτέρω πληροφορίες και αιτήσεις στα επισυναπτόμενα έγγραφα. Συνημμένο Συνημμένο  

Περισσότερα