Νέος Διοικητής στην Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης

Νέος Διοικητής της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΥΠΥΤ) αναλαμβάνει ο κ. Ευάγγελος Απόστολος Κωνσταντίνου, με απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου κ. Δημήτρη Καιρίδη. Ο κ. Κωνσταντίνου διετέλεσε Ειδικός Γραμματέας Συντονισμού Εμπλεκόμενων Φορέων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και από τον Ιούλιο και έπειτα, μετά την κατάργηση των Ειδικών Γραμματειών, Ειδικός Σύμβουλος στο Γραφείο του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου. Ο νέος Διοικητής αντικαθιστά τον κ. Τάσο Μαντάγαρη που παραιτήθηκε στις 26 Ιανουαρίου και επιστρέφει στον ιδιωτικό τομέα. Ο κ. Μαντάγαρης διετέλεσε Διοικητής από τον Μάρτιο του 2020 και συνέβαλε στην…

Περισσότερα