Φιλανθρωπικά Ιδρύματα και προσωπική δωρεά     

Επειδή ο επαναλαμβανόμενος τελευταίως στην τοπική ειδησεογραφία τίτλος  «Δωρεά του Μητροπολίτη» στο Νοσοκομείο» αντί του κυριολεκτικού και αντικειμενικά ορθού «Δωρεά του Αντιφυματικού Αγώνα»,  θεωρούμε υποχρέωσή μας, χάριν της ιστορικής  δεοντολογίας  καθώς και αυτής της μνήμης των πραγματικών δωρητών, να σημειώσουμε τα ακόλουθα. Η προσφορά εκ μέρους των Φιλανθρωπικών Ιδρυμάτων της Χίου για κοινωφελείς σκοπούς δεν συνιστά, όπως και άλλοτε επισημάναμε,  προσωπική δωρεά του εκάστοτε έχοντος τη διαχείριση αυτών,  αλλά υποχρέωση αυτού απορρέουσα από τη βούληση των ευγενών δωρητών. Τούτο ίσχυε στη νήσο μας καθ’ όλο το μακρό διάστημα της διαχειρίσεως…

Περισσότερα