ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΝ ΕΙΛΗΤΑΡΙΟΝ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΑΠΥΡΟΛΟΓΙΑΣ – ΠΑΛΑΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΝ «ΑΓ. ΑΓΑΠΗΤΟΣ»

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΝ ΕΙΛΗΤΑΡΙΟΝ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΑΠΥΡΟΛΟΓΙΑΣ – ΠΑΛΑΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΝ «ΑΓ. ΑΓΑΠΗΤΟΣ» Ὡς τυγχάνει γνωστόν ἡ Ἱερά Μητρόπολις Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν ἔχει ἐντάξει εἰς τήν πνευματικήν διακονίαν Αὐτῆς τό πρόγραμμα «Φιλολογικόν Εἱλητάριον» μέ χῶρον διεξαγωγῆς τήν Βιβλιοθήκην ΑΓΙΟΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ. Εἰς τό πλαίσιον αὐτῆς τῆς διακονίας ἡ Ἐλλογιμωτάτη κ. Ἀντωνία Σαρρῆ, Ἐπίκουρη Καθηγήτρια τῆς Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς Φιλολογίας τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Ἐθνικοῦ καί Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν θά πραγματοποιήσῃ συναντήσεις μέ θέμα: «Μαθήματα Παπυρολογίας-Παλαιογραφίας», οἱ ὁποίες θά γίνουν: Τήν Δευτέρα 24 Ἰουλίου 2023, ὥρα 19.00, Τήν Παρασκευή 28 Ἰουλίου 2023, ὥρα…

Περισσότερα

«Φιλολογικόν Εἱλητάριον»

Ὡς τυγχάνει γνωστόν ἡ Ἱερά Μητρόπολις Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν ἔχει ἐντάξει εἰς τήν πνευματικήν διακονίαν Αὐτῆς τό πρόγραμμα «Φιλολογικόν Εἱλητάριον» μέ χῶρον διεξαγωγῆς τήν Βιβλιοθήκην ΑΓΙΟΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ. Εἰς τό πλαίσιον αὐτῆς τῆς διακονίας ἡ Ἐλλογιμωτάτη κ. Σοφία Γεωργακοπούλου, Καθηγήτρια Λατινικῆς Φιλολογίας τοῦ Ἐθνικοῦ καί Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν θά πραγματοποιήσῃ: α) παρουσίασιν τοῦ θέματος: “Οἱ δύο σημασίες τοῦ humanitas στόν Αὔλο Γέλλιο”, τήν Τετάρτην 28ην Ἰουνίου 2023 καί ὥραν 19:00 εἰς τήν Βιβλιοθήκην ΑΓΙΟΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν καί β) παρουσίασιν τοῦ θέματος: “Τό ἐγκώμιο τῆς…

Περισσότερα

Αναβάλλεται το σημερινό “Φιλολογικόν Ειλητάριον” της Μητρόπολης

  Η προγραμματισμένη για σήμερα εισήγηση της κας Αντωνίας Σαρρή , Επίκουρης καθηγήτριας της Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών του Ε.Κ.Π.Α.  Γ στη  Βιβλιοθήκη “ΑΓΙΟΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ”της Ἱεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, αναβάλλεται και θα πραγματοποιηθεί την ν Παρασκευή 6 Ιανουαρίου και ώρα 19:00.  

Περισσότερα