Ἀρχιερατική Ἱερά Πανήγυρις Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Κυριακῆς

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ ΙΕΡΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΧΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΜΗΝΑ, ΒΙΚΤΩΡΟΣ ΚΑΙ ΒΙΚΕΝΤΙΟΥ Ἀρχιερατική Ἱερά Πανήγυρις Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Κυριακῆς Φέρεται εἰς γνῶσιν τῶν εὐσεβῶν Χριστιανῶν, ὃτι τήν προσεχή Παρασκευήν 7ην Ἰουλίου ἐνεστῶτος ἔτους, θά ἑορτασθῇ ἡ μνήμη τῆς Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος τοῦ Χριστοῦ ΚΥΡΙΑΚΗΣ εἰς τό ἑορτάζον ἐπ’ ὀνόματι τῆς Ἁγίας Ἱερόν Παρεκκλήσιον, τοῦ Ἱ. Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Χίου, ἐπί τῆς ὁδοῦ Φιλ. Ἀργέντη 3. Τήν παραμονήν τῆς ἑορτῆς, ἡμέραν Πέμπτην καί ὣραν 7ην μ.μ. θά τελεσθῇ ὁ ἑόρτιος Ἑσπερινός, τήν κυριώνυμον ἡμέραν, Παρασκευήν, τό πρωί, ὁ Ὂρθρος καί ἡ…

Περισσότερα