ΔΡΑΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ από το 2ο ΓΕΛ Χίου

    Το 2ο ΓΕΛ Χίου έχοντας ευαισθητοποιηθεί σε διάφορα κοινωνικά ζητήματα αποφάσισε να συμβάλει  με τον τρόπο του στην μεγάλη προσπάθεια για συλλογή τροφίμων στο πλαίσιο της δράσης του παραρτήματος Χίου του Ερυθρού Σταυρού για αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας στον δοκιμαζόμενο λαό της Ουκρανίας. Μέσω αυτής της βιωματικής δράσης ελπίζουμε οι μαθητές να κατανοήσουν βαθιά την αξία του εθελοντισμού και της  προσφοράς προς τον συνάνθρωπο και ευχόμαστε να δοθεί σύντομα ένα τέλος σε αυτόν αλλά και σε οποιονδήποτε  άλλο  πόλεμο.      

Περισσότερα