Πρόσληψη 4 Ναυαγοσωστών κατηγορίας ΔΕ στον Δήμο Χίου

      Για την πρόσληψη τεσσάρων (4) ναυαγοσωστών κατηγορίας ΔΕ, με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την φύλαξη των λουομένων στις  πολυσύχναστες παραλίες, Αγίας Φωτεινής, Κώμης, Καρφά, Λιθίου και Μπέλλα Βίστα του Δήμου Χίου, για το μήνα Σεπτέμβριο.   ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΔΕ Ναυαγοσώστες 4   Απαραίτητα προσόντα πρόσληψης για τους ναυαγοσώστες είναι τα εξής: Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας και Πτυχίο ή δίπλωμα ή πιστοποιητικό ναυαγοσώστη, αναγνωρισμένης ναυαγοσωστικής σχολής από…

Περισσότερα