Δημοτικό Συμβούλιο Χίου: Έγκριση δανείου 5 εκατομμυρίων ευρώ για την ΔΕΥΑΧ

  Στην δεύτερη μέρα του διαδικτυακού Δημοτικού Συμβουλίου Χίου σημειώθηκε μεγάλη ένταση για μια ακόμη φορά μεταξύ της Δημοτικής  Αρχής  και της Αντιπολίτευσης. Στην κορύφωση της, ο Πρόεδρος κος Παύλος Καλογεράκης εγκατέλειψε την προεδρία της συνεδρίασης αντιδρώντας έτσι στην απειθαρχία κάποιων (χρονική και διαδικαστική) στον κανονισμό λειτουργίας. Παρόλα αυτά συζητήθηκαν και πάρθηκαν αποφάσεις για πολύ σοβαρά ζητήματα. Σε αυτά ξεχωρίσαμε την έγκριση κατά πλειοψηφία δανείου 5 εκατομμυρίων ευρώ  που θα πάρει η ΔΕΥΑΧ για ηλεκτρολογικό ,μηχανολογικό και λοιπό εξοπλισμό που σε τελική ανάλυση θα χρησιμοποιηθεί για την ύδρευση του Κάμπου…

Περισσότερα